• بخش پس بيمارستاني

    بخش پس بيمارستاني


  •  

    مراقبت های پس بیمارستانی یک گام اساسی در بازگشت شخص مجروح به زندگی و نیز ارتقای کیفیت زندگی وی می باشد.تمرکز بیشتر مراقبت­های پس­بیمارستانی روی کمک به بیماران برای رسیدن به استقلال بیشتر، درجه بالاتری از عملکرد و بازگشت سریع به بهره­وری خواهد بود. بهبود عملکرد، فراتر از صرفا بازتوانی در تعریف سنتی آن (بازتوانی فیزیکی) می­باشد و شامل حمایت­های روانی نیز می­شود.