• بخش بیمارستانی

  بخش بیمارستانی


 • با رسیدن بیمار ترومایی به مرکز درمانی، فرآیند قطعی درمان که یکی از  کلان فرایندهای مراقبت این بیماران است، آغاز می گردد. مراکز درمانی در سیستم تروما همان مراکز تروما می باشند که در محدوده های جغرافیایی خاص و بر اساس استانداردهای مشخصی، طراحی شده اند. مراکز درمانی تروما به صورت سطح بندی شده آماده ارائه خدمات به بیماران ترومایی می باشند.

  مراکز تروما بر اساس سطح ارائه خدمات مراقبت تروما

   

  مرکز ترومای سطح 1

  مراکز ترومای سطح 1، مراکزی می باشند که خدمات مراقبتی تخصصی را برای همه انواع آسیب ها ارائه می دهند. مراکز ترومای سطح 1 برای ارائه خدمات مراقبتی سطح سه در سیستم تروما طراحی شده اند. با اینحال، امکانات مراکز ترومای سطح 1 باید برای همه انواع خدمات مراقبت تروما، از مرحله پیشگیری تا بازتوانی مجهز شده باشند. مراکر تزومای سطح 1 به عنوان پیشرو برای خدمات پیشگیری از سطح مقدماتی تا سطح سه شناخته می شود. این مراکز بایستی از نظر منابع، تجهیزات و پرسنل تخصصی مجهز باشند. در مراکز ترومای سطح 1 دسترسی به جراحی عمومی به صورت 24 ساعته وجود دارد. دسترسی سریع به سایر تخصص ها از قبیل؛ جراحی ارتوپدی، نوروسرجری، بیهوشی، پزشکی داخلی، جراحی پلاستیک، جراحی فک و صورت و مراقبت های کودکان، در این مراکز وجود دارد.

  در مراکز ترومای سطح 1، برنامه های آموزشی پزشکی و تربیت نیروهای تخصصی مورد نیاز برای سیستم تروما از قبیل؛ پرسنل پزشکی، پرستاری و نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی تربیت می شوند.

  برنامه های پژوهشی و پیشگیری از آسیب ها از مورد مهم می باشد که بایستی در طراحی مراکز ترومای سطح 1 مورد توجه قرار گیرد.

   

  مرکز ترومای سطح 2

  مرکز ترومای سطح 2، بیمارستانی است که قابلیت ارائه همه انواع خدمات مراقبتی تروما را دارد. مراکز ترومای سطح 1 و 2  از لحاظ کلینیکی تقریبا معادل یکدیگر می باشند. با اینحال، مراکز ترومای سطح 1 به عنوان مراکز مرجع شناخته می شوند و بیماران با آسیب های شدید و پیچیده به مراکز ترومای سطح 1 منتقل می شوند. طراحی یک مرکز تروما به عنوان سطح1 یا سطح 2 به موقعیت جغرافیایی، حجم بیماران، کادر تخصصی بیمارستان و منابع موجود بستگی دارد.

   

  مرکز ترومای سطح 3

  مراکز ترومای سطح 3 در مناطقی که امکان دسترسی سریع به مراکز ترومای سطح 1 و 2 وجود ندارد، طراحی و تعیین می شوند. این مراکز به منظور ارزیابی های سریع بیمار ترومایی، احیای بیمار، جراحی های اورژانسی طراحی می شوند.

  در مراکز ترومای سطح 3، پرسنل پزشک عمومی و جراح عمومی مورد نیاز می باشد. در مناطق شهر و حومه شهر که دسترسی به مراکز ترومای سطح 1 یا 2 وجود دارد، نیازی به طراحی مرکز ترومای سطح 3 وجود ندارد.

   

  مرکز ترومای سطح 4

  در سیستم ترومای استان گیلان، مراکز بهداشتی مستقر در روستا به عنوان مراکز ترومای سطح 4 طراحی می شوند. در مراکز ترومای سطح 4، امکانات ارائه خدمات مراقبتی ترمای پیشرفته حمایت از زندگی (ATLS)وجود دارد. این مراکز مجهز به وسایل نقلیه مجهز برای انتقال بیماران به سطوح بالاتر مراقبتی نیز می باشند تا بیمارانی را که نیازمند خدمات مراقبتی پیشرفته می باشند، به سطوح بالای مراکز تروما انتقال یابند.