• اعضاي سيستم تروما

  اعضاي سيستم تروما


 • دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک  


  متخصص جراحی و مغز و اعصاب

  استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  عضو مؤسس و رئیس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

  عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

  Resume: PDF-download

  Email: Yousefzadeh@gtrc.ir

   

   

  دکتر علی داوودی کیاکلایه

  متخصص پزشکی اجتماعی

  عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

  عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

  Resume: PDF-download

  Email: davoudikiakalayeh@gmail.com

   

  دکتر زهرا محتشم امیری

  متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سالمندان

  استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  عضو مؤسس مرکز تحقیقات تروما جاده ای

  عضو پژوهشی مرکز تحقیقات تروما جاده ای

  Resume: PDF-download

  Email: mohtasham@gums.ac.ir

   

   

  آقای دکتر حمید حیدری

   

  پزشک عمومی

  مجری ثبت تروما

  PDF-downloadResume:

   Email:

  guilanict@gmail.com

   

   

   

  اعضا به ترتیب حروف الفبا 

   

  خانم لیلا کوچکی نژاد

   

  کارشناس پرستاری
  کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

  مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای

  محقق و پژوهشگر

  Resume: PDF-download

  Email: lkouchaki1357@gmail.com 

   

   

  خانم ریحانه جمشیدی

   

  روابط عمومی 

  Resume: PDF-download

  Email: reyhanjn@gmail.com

   

  خانم زهرا حقدوست

   

   کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

  محقق و پژوهشگر

  Resume: PDF-download

  Email: haghdoostzahra@yahoo.com

   

   

  خانم دکتر نسیم فولادی

   

  پزشک عمومی

  Resume: PDF-download

  Email : nfooladi74@gmail.com