اولین جشنواره ارتقای فرهنگ ترافیک و فعالیت های عملی در کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در مناطق روستایی استان گیلان

 

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان با همکاری اداره کل امور اجتماعی استانداری گیلان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در نظر دارد اولین جشنواره ارتقای فرهنگ ترافیک و فعالیت های عملی در کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در مناطق روستایی استان گیلان را به مرحله اجرا گذارد.

 

دانلود فرم ایده

 

  • آخرین اخبار و اطلاعیه ها

  • ثبت نام در شبکه

  • خبرنامه الکترونیک

  • بیمارستانهای ترومایی  • قربانبان حوادث جاده اي

  • مركز تحقيقات تروماجاده اي

  • Visitor Map